x
  • Điện thoại (+84) 0243.681.6289 / (+84) 091.250.9568
  • Email:trinhbangoc@osakaseimitsu.vn

Notice: Undefined variable: term_name in /home/osaka/domains/osakaseimitsu.vn/public_html/wp-content/themes/igitech/page.php on line 31

Chính sách xử lý khiếu nại

Tiếp nhận mọi khiếu nại của khách hàng liên quan đến việc mua sản phẩm của website:osakaseimitsu.vn

Tất cả mọi trường hơp đổi trả và chăm sóc khách hàng, người mua có thể liên hệ với website:osakaseimitsu.vn  theo những thông tin được niêm yết công khai trên website.

Thời gian giải quyết khiếu nại trong thời hạn tối đa là 07 ngày làm việc kể từ khi nhận được khiếu nại của khách hàng. Trong trường hợp bất khả kháng 2 bên sẽ tự thương lượng.

Mọi vấn đề về thương lượng, giải quyết vấn đề đều dựa trên cơ sở thỏa thuận và tôn trọng lẫn nhau, đúng các quy định của pháp luật.

Khách hàng có các vấn đề về khiếu nại có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo địa chỉ sau: Lô số 5, đường Hạnh Phúc, KCN Hà Bình Phương, xã Văn Bình, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam.