x
 • Điện thoại (+84) 0243.681.6289 / (+84) 091.250.9568
 • Email:trinhbangoc@osakaseimitsu.vn

1. Trường hợp được bảo hành:

 • Sản phẩm trong thời hạn còn bảo hành
 • Lỗi về khuôn, sản phẩm khuôn do các điều kiện tự nhiên, không có sự tác động của con người
 • Sản phẩm được bảo hành theo quy định của nhà cung cấp
 • Quý khách xuất trình phiếu bảo hành khi bảo hành.

2. Trường hợp không được bảo hành:

 • Sản phẩm đã quá thời hạn ghi trên Phiếu bảo hành hoặc mất Phiếu bảo hành.
 • Phiếu bảo hành không ghi rõ mã số sản phẩm và ngày mua hàng.
 • Mã số sản phẩm và Phiếu bảo hành không trùng khớp nhau hoặc không xác định được vì bất kỳ lý do nào.
 • Khách hàng tự ý can thiệp vào máy của sản phẩm hoặc đem đến một nơi nào khác sửa chữa.

3. Điều kiện đổi trả hàng hoặc hoàn tiền 100%:

 • Sản phẩm nhận được nếu xảy ra lỗi, được nhân viên kĩ thuật của nhà sản xuất lập biên bản cho phép đổi trả.
 • Sản phẩm không giống với sản phẩm mà Quý khách đã đặt hàng trên website của chúng tôi.