Tags

vietnamexpo

http://www.vietnammanufacturingexpo.com/html/For_Visitors.html#register...

Tập trung ưu đãi cho sản phẩm cơ khí có tính khả thi

Xác định sản phẩm cơ khí trọng điểm cần ưu đãi, hỗ trợ phải bắt đầu từ những sản phẩm mà thị...

Cơ giới hóa nông nghiệp chưa đáp ứng được yêu cầu sản xuất

Ngành Cơ khí chế tạo máy kéo, máy nông nghiệp trong nước mới chỉ đáp ứng...

Nâng cao năng lực cơ khí ngành Than

 Làm gì để nâng cao năng lực cho các đơn vị trong khối cơ khí của Tập đoàn...

Hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển công nghiệp ô tô

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo ý kiến kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn D...

Tăng cường truyền thông cho sản phẩm cơ khí

 Thực hiện Chỉ thị số 494/CT-TTg ngày 20/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc sử dụng vật tư, h&agr...

Cơ khí “bí” đường ra nước ngoài

Cơ khí, chế tạo hiện vẫn là ngành sản xuất còn nhiều yếu kém ở nước ta và mới ...

Công nghiệp hỗ trợ: Chuyển biến tích cực

Trong những năm gần đây, ngành công nghiệp hỗ trợ (CNHT) Việt Nam nói chung và khu vực ...

Tin nổi bật

scroll up